Informacije o podjetju Brunata

Certifikati ISO

Pridobitev certifikata ISO označuje skladnost organizacije z nekaterimi standardi in smernicami, ki jih je razvila Mednarodna organizacija za standardizacijo (v angleščini International Organization for Standardization, okrajšava ISO). Spodaj boste našli naše ISO certifikate in standarde, ki jih je družba Brunata upoštevala pri upravljanju kakovosti, sistemu upravljanja, okoljskem upravljanju in sistemu okoljskega ravnanja.

ISO 9001 – Kakovost na vseh stopnjah
ISO certifikacija zagotavlja visoko stopnjo stalne kakovosti.

Številna ključna področja imajo žig ISO
Certifikat ISO 9001 vključuje številna ključna področja podjetja: proizvodnja, prodaja, montaža, odčitavanje, tehnično preverjanje merilnikov, izdaja izjave o skladnosti, priprava obračuna in kontrolni sistemi. Ko se je družba Brunata odločila za certifikat, je postavila ambiciozen cilj, ki vpliva na celotno pot/proizvodni proces in način dela v podjetju.

ISO 14001
ISO 9001