Naše rešitve

Obračunavanje porabe

Brunata meri porabo toplote in deli stroške ogrevanja. Porabo celotnega objekta razdelimo med stanovanja oz. poslovne prostore, ki uporabljajo centralno ogrevanje. Merjenje porabljene toplote in delitev poteka s pomočjo delilnikov stroškov ogrevanja ali s pomočjo merilnikov energije.

Individualno merjenje porabe je v stavbah s 6 ali več posameznimi deli v Sloveniji obvezno od leta 2012 in je urejeno s Pravilnikom o načinu delitve in obračuna stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS 61/2016). 

 

 

Za naše delilnike porabe toplote serije Futura je značilen patentiran sistem dvojnega senzorja, ki omogoča zelo natančno določitev oddane toplote za vsak radiator. V praksi to pomeni, da je delilnik opremljen z dvema senzorjema. Eden je namenjen merjenju temperature prostora, drugi pa merjenju temperature radiatorja. Delilnik meri vso toploto, ki jo radiator v prostor odda -"oddana toplota" - in vso toploto, ki jo radiator iz prostora sprejema - "prejeta toplota". Toplota, ki jo radiator lahko prejme iz prostora je npr. toplota sonca, kuhinjska pečica ali kamin. Oddana toplota, odšteta od prejete toplote, je toplota, ki jo delilnik prikaže kot dejansko porabo.

Če želite izvedeti več o naši ponudbi delilnikov in merilnikov, se lahko obrnete na našo prodajno službo .