Naše rešitve

Storitve

Upravnik, ki se odloči za sodelovanje z Brunato, ima na voljo široko paleto storitev, ki olajšajo vsakodnevno prakso in prihranijo čas.

Pomoč

  • ProService. Nudimo storitev kontrole in vzdrževanje merilnikov in delilnikov po pavšalni letni pristojbini. Prevzamemo odgovornost za obveščanje, vzdrževanje in zamenjavo delilnikov v primeru okvare. Na ta način ne bo prišlo do nepričakovanih stroškov ob poteku garancije.

Odčitavanje merilnikov

  • Brunata Net. Brunata Net je prilagodljiv, hiter in varen sistem za odčitavanje podatkov naših merilnikov in delilnikov. Pridobljene informacije se nato lahko uporabijo za obračunavanje porabe, grafične prikaze, poročanje in upravljanje z alarmi - vse preko Brunata Online. S sistemom Brunata Net se lahko odčitavajo vsi merilniki z vgrajenim radijskim modulom za daljinsko odčitavanje. Na ta način vam ne bo več treba fizično iti do objekta. Z našim sistemom lahko izvedete hkratno odčitavanje vseh merilnikov in se s tem izognete morebitnim napakam pri odčitavanju, če bi to počeli ročno.
  • Brunata DriveBy. Brunata DriveBy se uporablja za objekte, kjer se izvaja letni obračun porabe. Naši tehniki odčitajo merilnike oz. delilnike od zunaj (s parkirišča pred objektom, z zelenice,...). Odčitki se nato prenesejo na strežnik, od koder jih avtomatsko uvozimo v svoje obračunske programe, jih analiziramo in obdelamo, ter v dogovorjeni obliki posredujemo upravniku objekta. S pomočjo sistema DriveBy bo naš tehnik podatke z delilnikov pridobil od zunaj in mu ne bo potrebno vstopiti v posamezne stanovanjske enote oz. poslovne dele objekta. Odčitavanje se izvede simultano za vse naprave, s čimer se izognemo tveganju napak pri obračunavanju, kadar med odčitavanji naprav v različnih stanovanjskih enotah preteče preveč časa (več dni).