Naše rešitve

Obračunavanje porabe

Ponujamo različne vrste storitev obračunavanja in poročanja stanj porabe vode. Porabo vode lahko zgolj beležimo in odčitke posredujemo v želenih intervalih izvajalcem obračuna, lahko pa porabo tudi razdelimo ter izdelamo različna poročila o porabi.

Naši merilniki in sistemi za avtomatsko odčitavanje omogočajo dnevno beleženje porabe in spremljanje le-te preko spleta.