Zakonodaja

Brunata Online

Brunata Online omogoča dostop do številnih spletnih storitev. Dostop do spletnih storitev je brezplačen za vse etažne lastnike, ki imajo v svojem stanovanju nameščeno našo opremo za merjenje (delilniki, vodomeri, kalorimetri,...).

Za dostop nam pišite preko spletnega obrazca, ki se nahaja tukaj.

Ne samo, da zagotavljamo najnaprednejši sistem daljinskega zaznavanja porabe, ponujamo tudi številne možnosti, ki omogočajo prilagoditev tega sistema posebnim zahtevam posameznih stavb ter potrebam upravnikov in uporabnikov.