Brunata Online

Brunata Net

Brunata Net je sistem za prenos in shranjevanje podatkov z delilnikov in merilnikov, ki omogoča spremljanje in analizo porabe na internetnem portalu. Zagotavlja informacije o porabi, kar vodi k večji ozaveščenosti o porabi vode, toplote ali električne energije. Preko sistema se lahko evidentira morebitne izgube ali druge težave pri dobavi.

Brunata Net zagotavlja varen prenos podatkov iz merilnikov prek GPRS/GSM na strežnike Brunata. Od tu lahko podatke pridobimo in uporabimo za obračun porabe ter ustvarjamo poročila, grafe in opozorila preko spletnih aplikacij Brunata: WebMon in Visual.

Načeloma se lahko vsi merilniki, kot so merilnik za vlažnost, vodo, energijo, električno energijo in plin, priključijo na sistem.