Brunata Online

Brunata Visual

Visual je namizni program za vodje, energetske svetovalce, ki ga je mogoče prenesti in zagnati lokalno na vašem računalniku. Izvede podrobno in stalno spremljanje merilnikov notranjosti objekta, ki so usmerjeni k optimizaciji porabe energije in varčevanja z energijo v energetiki. Z Visual, imate popoln in podroben pregled celotnega števila merilnikov in lahko hitro ustvarite analizo z vmesnimi meritvami v obliki grafikonov in tabel. Visual zahteva namestitev daljinskih merilnikov za odčitavanje.

Z Visual lahko določite dejansko porabo energije in preučite morebitne neskladnosti in nedoslednosti. Prav tako ponuja sposobnost prepoznavanja in reševanja težav z vlago, preden nastanejo strukturne poškodbe stavbe. Zato lahko pomaga optimizirati delovanje in uporabo energetskih virov.