Brunata Online

Brunata WebArchive

WebArchive je spletni arhiv, kjer se shranjuje poročila o porabi, delitve in računi v formatu PDF najmanj 5 let. WebArchive je na voljo le v povezavi z storitvijo obračunavanja.

Obstaja veliko prednosti tega orodja, predvsem odstopanja od shranjevanja papirnih dokumentov. Upravniki lahko z lahkoto najdejo vse delitve in obračunske evidence preteklih let, če to želijo stanovalci. Dostop do računov (v tiskani obliki) takoj, ko so urejeni. Nazadnje, če ima objekt WebMon dostop do odjemnih mest (WebMon Plus), lahko vsak stanovalec kadarkoli pogleda in natisne zapise prejšnjih let.