Pogosta vprašanja

Ali plačujemo ogrevanje po dejanski porabi?

V resnici je vaš strošek sestavljen iz fiksnega dela (ki se izračuna glede na neto ogrevalno površino stanovanja oz. poslovnega prostora) in variabilnega dela (ki se izračuna glede na enote odčitane z delilnikov ali kalorimetrov).

Tudi če imate radiatorje ves čas zaprte, plačate fiksni del stroškov, ki je neposredno odvisen od površine stanovanja. V tem delu so med drugim zajeti tudi stroški za ogrevanje stopnišča in ostalih skupnih prostorov. Plačate pa tudi minimalni variabilni del, določen v 18. členu pravilnika, zato o plačevanju zgolj samo porabe z vaših radiatorjev žal ne moremo govoriti.

 

Je boljše mesečno ali letno odčitavanje?

O pogostosti  odčitavanja delilnikov oz. delitve stroškov se dogovorijo etažni lastniki. V kolikor se o tem ne dogovorijo, se upošteva mesečno obračunsko obdobje. Razlike med mesečnim in letnim obračunskim obdobjem so sledeče:

Mesečno odčitavanje:

delilniki se odčitajo vsak mesec kurilne sezone

porabo toplote plačate sproti vsak mesec in le toliko kolikor porabite (pri letnih obračunih se ta strošek zaračunava pavšalno preko celotne ogrevalne sezone)

selitve - v primeru selitev se pri mesečnih obračunih strošek izravna sproti. Pri letnih obračunih pa se delitev tega stroška izvede šele na koncu ogrevalne sezone, kar je lahko povezano z zapleti in nesporazumi med starim in novim lastnikom stanovanja.

mesečno obračunsko obdobje je povezano z nekoliko višjimi stroški za izvajanje delitve, po drugi strani pa se ti stroški plačujejo sproti, kar je manjša obremenitev za stanovalce.

Letno odčitavanje:

delilniki se odčitajo enkrat letno po koncu kurilne sezone

strošek se pavšalno zaračunava preko leta in se izravna po koncu kurilne sezone

selitve - v primeru selitev se delitev stroška izvede enkrat letno (po koncu kurilne sezone). To je lahko povezano z zapleti in nesporazumi med starim in novim lastnikom stanovanja.

letno obračunsko obdobje je povezano z nekoliko nižjimi stroški za izvajanje delitve, ki pa se plačajo enkrat letno.

 

Ali lahko preidemo iz mesečnega na letni obračun oziroma obratno?

Da. Spremembo je potrebno potrditi  z večinskim soglasjem etažnih lastnikov oz. s sklepom na letnem zboru etažnih lastnikov.

 

Koliko znašajo stroški mesečnega oziroma letnega odčitavanja?

Ti stroški so določeni v ponudbi. Za vsak objekt se glede na velikost objekta, oz. glede na število stanovanj, pripravi individualno ponudbo. Ponudba je na voljo pri vašem nadzornem odboru oz. upravniku, za pripravo nove ponudbe pa smo vam vedno z veseljem na voljo.

 

Kaj je to vremensko izpostavljena lega stanovanja?

Vremensko izpostavljena stanovanja (pritičje, vogalna, podstrešna) za ogrevanje prostorov normalno porabijo več toplote, kot vmesna stanovanja, zato se njihovo porabo ustrezno reducira z redukcijskimi oz. korekturnimi faktorji.

 

Kako se določijo korekturni faktorji?

Korekturni oziroma redukcijski faktorji za izpostavljene lege stanovanj (v nadaljevanju: faktorji) se v skladu s Pravilnikom o načinu delitve in obračuna stroškov za toploto Ur. l. RS. 61/2016 (v nadaljevanju: Pravilnik) določijo za vsak objekt, v katerega se vgradi delilnike stroškov ogrevanja. Faktorji se upoštevajo na variabilnem delu stroškov (primer: če je na delilniku prikazanih 100 enot, se pri faktorju 10% obračuna le 90 enot). V skladu s 3. odstavkom 4. člena Pravilnika faktorje izračuna izvajalec delitve na podlagi podatkov o toplotnih izgubah, ki mu jih posredujejo etažni lastniki oz. upravnik objekta. Način izračuna je določen v 15. členu omenjenega pravilnika.

 

Moj redukcijski faktor je prenizek. Ali ga je možno naknadno spremeniti?

Po trenutno veljavnem Pravilniku se faktorji izračunajo na podlagi podatkov o toplotnih izgubah. V kolikor menite, da faktor za vaše stanovanje ni ustrezen, se je potrebno obrniti na izvajalca, ki je pripravil projekt oz. izdelal izračun toplotnih izgub za vaš objekt.

 

Ali imam redukcijski faktor? Kje je viden?

Če se za vaše stanovanje oz. poslovni prostor faktor olajšave upošteva, je le-ta viden na obračunskem listu desno spodaj pod rubriko Redukcija oz. Faktor.

 

Ali ste pri določanju redukcijskega faktorja  upoštevali severno in južno stran neba?

Pri izračunu faktorjev so bili upoštevani podatki o toplotnih izgubah, ki smo jih prejeli s strani etažnih lastnikov oz. upravnika. Način izračuna toplotnih izgub, po katerih so faktorji izračunani, vam lahko pojasni izvajalec, ki je pripravil projekt oz. izračun toplotnih izgub za vaš objekt.

 

Ali se ob selitvi lahko izdela ločen obračun za starega in novega lastnika v primeru selitve?

Da, vendar zgolj pri letnem obračunskem obdobju. V kolikor se lastnik stanovanja zamenja znotraj ogrevalne sezone, je dolžan poravnati stroške porabljene toplote v skladu s kupoprodajno pogodbo. Če v kupoprodajni pogodbi ni določeno drugače, razliko plača oziroma dobi vrnjeno novi lastnik. Podjetje Brunata lahko po koncu ogrevalne sezone izdela obračun porabe toplote za oba lastnika (starega in novega) na enem odjemnem mestu, če se lastnika tako dogovorita med seboj. V tem primeru morajo lastniki z delilnikov popisati porabo na dan menjave lastnikov.  Izdelava obračuna porabe toplote se zaračuna za oba lastnika (starega in novega).

 

Katere so dolžnosti etažnih lastnikov?

Etažni lastniki morajo izvajalcu delitve ali upravniku ažurno sporočati naslednje podatke, ki so potrebni za nemoteno in pravično izvajanje delitve:

selitve ali spremembe lastnika

spremembe ogrevalne površine odjemne enote

zamenjave, odstranitve ali vgradnje dodatnih radiatorjev

okvare na delilnikih

ostale posege v stanovanju ali na objektu, ki vplivajo na porabo toplote

Izvajalec delitve ni odgovoren za delitev, ki bi jo stanovalci prejeli kot posledico netočnih podatkov pridobljenih od etažnih lastnikov ali upravnika in v primeru poškodovane ali odstranjene opreme.

 

Kako lahko spremljamo svojo porabo?

Brunatin delilnik je opremljen z velikim čitljivim zaslonom, na katerem lahko kadarkoli odčitate trenutno porabo in porabo v lanskem letu. To je najenostavnejši način odčitavanja za vaše stanovanje. Prospekt z razlago si ogledate tukaj.

kliknite za prospekt

Etažnim lastnikom omogočamo tudi dostop do spletnega portala, kjer so jim na voljo podatki z delilnikov in vodomerov v njihovem stanovanju, arhiv obračunskih listov za pretekla obračunska obdobja in različni grafi za prikaz porabe.  Podatki so dostopni v slovenskem jeziku. Vse kar potrebujejo je osebni računalnik, dostop do interneta in e-poštni naslov. Za vpis v spletni portal je potrebna aktivacijska koda, ki vam jo bomo brezplačno poslali, če pošljete elektronsko sporočilo na naš e-naslov: reklamacije@brunata.si .

 

Ali lahko sami spremljamo podatke o porabi?

Da. Vsak delilnik Brunata je opremljen z enim najbolj čitljivih ekranov na tržišču, na katerem lahko kadarkoli odčitate trenutno porabo in porabo v lanskem letu. To je ročni in najenostavnejši način odčitavanja za vaše stanovanje. Velik ekran vam to enostavno omogoča!

Vendar pa to ni vse. Vsi odčitki z delilnikov se zbirajo na strežnikih podjetja Brunata. S tem je zagotovljena največja  varnost podatkov in hiter dostop do njih. Stanovalci imajo možnost dostopa do podatkov z delilnikov in vodomerov v svojem stanovanju kar preko interneta. Podatki so dostopni v slovenskem jeziku, vse kar za dostop potrebujejo je osebni računalnik, dostop do interneta in e-naslov.

Sistem Brunata Net je v celoti odprt, kar še dodatno pripomore k transparentnosti podatkov in zadovoljstvu strank.

Če imate v objektu vgrajene sprejemne centrale Brunata, te pa imate v primeru, da delitev stroškov za ogrevanje poteka mesečno, potem delilniki oddajo podatke o porabi vsak dan. Tako podatke lahko kontrolirate 365 dni v letu, za vsak dan delovanja nazaj. To je velika prednost pred ponudniki, ki ponujajo oddajanje signala le npr. 5 dni v mesecu.

 

Kako poteka prenos podatkov in odčitavanje

Več v zvezi s prenosom podatkov si lahko ogledate na spodnji povezavi:

Kliknite tukaj

 

Moja položnica za ogrevanje je previsoka!

Predvsem v zimskih mesecih kurilne sezone lahko pride do velikih stroškov za ogrevanje. Najpogostejši razlogi za to so naslednji:

(1) Zelo nizke zunanje temperature: velikokrat se stanovalci sredi februarja sprašujejo "Kako to, da je zunaj sonce in +5°C, moja položnica za plačilo ogrevanja pa tako visoka?" Položnica namreč ne velja za trenutni mesec, ampak za prejšnji mesec, ko so bile temperature verjetno veliko nižje od sedanjih. Primer: če je sedaj temperatura zunaj +5°C, v stanovanju pa imate +20°C, je razlika +15°C, za kolikor morate dogreti stanovanje in seveda plačati položnico. Če je bila prejšnji mesec temperatura zunaj     -15°C, v stanovanju pa razumljivo enaka +20°C, je bila razlika za dogreti 35°C. To pomeni več kot še enkrat večji strošek za ogrevanje. Zato velja preveriti, za katero obdobje plačujete ogrevanje in kakšne temperature so bile zunaj v tistem obdobju?

 

(2) Podražitev ogrevanja: cene energije rastejo, tako kot cene bencina, elektrike itn. To se žal ne dogaja le enkrat letno, temveč tudi med letom. V sezoni 2011/2012 se je ogrevanje npr. podražilo za več kot 20 %. Zato letošnja položnica nikoli ne more biti enaka, kot je bila lani. Normalna posledica je, da kljub manjši porabi ogrevanja, plačamo višjo položnico kot preteklo leto ali mesec. Tu velja preveriti ceno energije pri podjetju, ki vam toploto (energijo) dobavlja oz. zaračunava.

 

(3) Izgube toplote in varčevanje: veliko ukrepov za znižanje stroškov ogrevanja že poznate (zatesnitev ali zamenjava oken, izolacija sten, ...), vendar so večinoma povezani z visokimi stroški. Zato vam tu podajamo nekaj enostavnih nasvetov:

Stanovanje zračite le 2-3x na dan s popolnoma odprtimi okni.

Znižanje sobne temperature za 1°C pomeni 6% prihranek. Zato za regulacijo na radiatorjih uporabljajte termostatske ventile.

Omogočite čim bolj prost pretok zraka okoli radiatorjev. Ne zakrivajte jih s pohištvom ali zavesami, obleke sušite krajši čas.

Ni priporočljivo ogrevati vseh prostorov samo z enim radiatorjem. Raje uporabljajte več mlačnih radiatorjev.

Priprite ali zaprite radiatorje ob odhodu na vikend ali dopust.

 

 

Cel mesec imam zaprte radiatorje in sem dobil visoko položnico.

V primeru letnega obračuna je znesek na računu določen na podlagi predhodne kurilne sezone. To pomeni, da skozi vso letošnjo sezono plačujete ogrevanje glede na delež, izračunan na podlagi vaše porabe v prejšnji sezoni in boste razliko v porabi dobili povrnjeno po koncu sezone. Delež letošnje porabe, ki se bo izračunal po odčitavanju delilnikov, pa boste plačevali preko cele prihodnje sezone.

 

Kakšen delež stroškov ogrevanja bo imelo po novem stanovanje, ki bo imelo celo obračunsko obdobje zaprte radiatorje?

Delež bo odvisen od višine variabilnega deleža stroškov. To so tisti stroški, ki se obračunajo na osnovi odčitkov delilnikov oz. po porabniških deležih (med 50% in 80 %). V postopku izračuna se bo porabniški delež stanovanja z zaprtimi radiatorji iz 0 % dvignil na 40 % povprečja (gledano na m2), to zvišanje pa se bo enakomerno prelilo v znižanje stroškov za vse stanovalce. Končni delež stroška  za ogrevanje stanovanja z zaprtimi radiatorji se bo v praksi gibal nekje med 50 % in 70 % povprečja. Na drugi strani bo stanovanje, ki mu je bil porabniški delež navzgor omejen na 300 % povprečja, dobilo končni delež stroška nekje v višini med 200 % in 260 % povprečja. Slednje stanovanje bo na položnici dobilo 3 do 5 – kratnik stroška stanovanja z zaprtimi radiatorji, preračunano na m2 ogrevane površine, pri čemer je upoštevan tudi že strošek ogrevanja skupnih prostorov.

 

Ali se pri obračunu v prehodnem obdobju , denimo jeseni, ko radiatorje uporablja manj kot polovica stanovalcev, upošteva odčitke delilnikov ali kvadraturo stanovanja?

Pri obračunu stroškov ogrevanja stanovanj se upošteva oboje, odčitke delilnikov in tudi ogrevana površina, tako v predhodnih obdobjih, kot tudi v najhladnejših mesecih. Stroški se namreč delijo na del, ki se obračuna na osnovi odčitkov delilnikov oziroma po porabniških deležih (v deležu 50% - 80%) in preostali del, ki se ga obračuna po ogrevani površini.

 

Kakšne so varovalke, ki preprečujejo, da bi se v določenih stanovanjih greli na račun sosedov?                                                                                                         

Stanovanja, ki bodo po izkazanih odčitkih delilnikov porabila pod 40 % povprečja na m2, bodo toploto, ki jo prejmejo s pasivnim odjemom od sosedov, plačala preko minimalno določenega porabniškega deleža. Tako zakonodaja še naprej motivira stanovalce, da varčujejo pri ogrevanju, ob tem da z varčevanjem ne pretiravajo.

Medtem ko Pravilnik o načinu delitve stroškov (Ur. l. RS 61/2016) določa pravila delitve stroškov za toploto, pa širšo tematiko obravnavajo tudi drugi predpisi. Pravilnik o prezračevanju  in klimatizaciji stavb, izdan na podlagi zakona o graditvi objektov, obravnava notranje okolje v pogledu kakovosti zraka in toplotnega okolja in določa najnižjo, še dopustno kakovost notranjega okolja. Nadalje stanovanjski zakon, ki  določa najnižjo, še dopustno kakovost notranjega okolja.

 

Ali je določitev minimalnega porabniškega deleža na 40 % povprečja pravična do lastnikov, ki varčujejo in po meritvah delilnikov ne dosegajo tolikšne porabe?

Z določitvijo minimalnega porabniškega deleža v višini 40 % povprečne porabe na m2 se onemogoča, da bi se nekateri stanovalci zaradi pretiranega varčevanja greli na stroške sosedov.  Sočasno določitev minimalnega porabniškega deleža stanovalce spodbuja k vsaj minimalnemu ogrevanju svojih stanovanj. Pretirano zniževanje temperature v stanovanjih povzroča vlago in plesni, ne omogoča več ustreznih bivalnih pogojev ter uničuje tudi konstrukcijo stavb. Stanovanja, ki imajo ves čas zaprte radiatorje, se ogrevajo pasivno, saj del toplote prehaja preko zidov, tal in stropa od sosednih ogrevanih stanovanj. Zaradi tega se stanovanja v večstanovanjskih stavbah  tudi pri zaprtih radiatorjih praviloma ne ohladijo pod določeno temperaturo (cca. 14 – 17 °C).

 

Ali je pošteno, da z omejitvijo maksimalnega porabniškega deleža na 300 % povprečja nagrajujemo tiste, ki so morda porabili več od predpisanega maksimalnega deleža?

Sistem centralnega ogrevanja praviloma ne more predati več kot trikratno količino toplote na enoto ogrevalne površine, kar so pokazale analize, ki temeljijo na podatkih velikega števila meritev. V primeru prekoračitev gre zato zelo verjetno za težave, ki so povezane z neuravnoteženim ogrevalnim sistemom, neustrezno določenimi korekturnimi faktorji, napakami v nastavitvah delilnikov oz. kombinacijo naštetih dejavnikov. Stanovanja, ki se pretirano ogrevajo, ob tem ogrevajo tudi sosednja stanovanja in skupne prostore z vsiljevanjem toplote skozi stene, strop in tla in jim tako nižajo stroške ogrevanja. Gre za obrnjen proces kot pri pretiranem varčevanju.

 

Položnice se med stanovanji preveč razlikujejo.

Predvsem v zimskih mesecih kurilne sezone lahko prihaja do večjih razlik med položnicami za ogrevanje posameznih stanovanj. V preteklosti se je ogrevanje plačevalo pavšalno po kvadraturi. To pomeni, da razlik med položnicami za enako velika stanovanja ni bilo. Sedaj pa so v vašem objektu vgrajeni delilniki ogrevanja. Posledice so sledeče:

 (1) Pravičnejše plačevanje ogrevanja

Prvi namen uvedbe delilnikov toplote je pravičnejše plačevanje ogrevanja v skladu z dejansko porabo. Tako so tudi za ogrevanje položnice za vsako stanovanje različne - enako kot pri elektriki, telefonu ipd. Nerealno je pričakovati, da bodo položnice za ogrevanje še naprej enake. To pri nekaterih stanovalcih, ki so porabili več od sosedov, lahko povzroči nejevoljo.

(2) Manjša poraba toplote na nivoju objekta

Zaradi plačevanja ogrevanja po dejanski porabi se stanovalci večinoma začnejo obnašati bolj varčno. Posledica je manjša poraba ogrevanja na nivoju objekta. To pa na žalost ne pomeni vedno tudi manjših položnic! Ogrevanje se namreč ves čas draži. V letu 2012 se je kurilno olje glede na leto 2011 podražilo za 80%, ogrevanje pa za več kot 20%. Podobne podražitve se dogajajo vsako leto. To pomeni, da se kljub manjši porabi ogrevanja, znesek na položnicah lahko nekoliko poveča, ali pa tudi ne - odvisno od višine podražitve. Zato pogosto velja, če delilnikov ne bi imeli, bi bile položnice lahko še višje.

(3) Razlike med položnicami za posamezna stanovanja

Do razlik v plačevanju ogrevanja med posameznimi stanovanji nujno prihaja na vseh objektih. Tu se pokažejo razlike v različnih navadah in tehnični opremljenosti posameznih stanovanj. Po prvi sezoni se sosedje medsebojno pozanimajo, kakšne ukrepe je kdo uvedel, da je zmanjšal porabo toplote. Morda termostatski ventili, morda zatesnitev oken ali pa kaj tretjega? Gotovo jih tudi sami poznate kar nekaj, njihov rezultat pa je manjša poraba ogrevanja v naslednji ogrevalni sezoni.

Sosed z enako površino stanovanja plača manj!

Večji del stroškov predstavlja variabilni del, ki je odčitan iz enot na delilniku, manjši pa je fiksni del, ki predstavlja kvadraturo stanovanja. Zato se pogosto dogaja, da zelo varčni stanovalec v večjem stanovanju porabi manj, kot nekdo v manjšem stanovanju.

 

Zakaj imam na obračunskem listu navedenih več delilnikov, kot je dejansko radiatorjev v mojem stanovanju?

Razloga sta lahko dva:

Prvi je, da vam je bil v času ogrevalne sezone eden od delilnikov zamenjan in zato se upošteva poraba s starega in z novega delilnika, ter sta zato na obračunskem listu navedena oba delilnika.

Drugi je, da se skladno z dogovorom za vaše stanovanje/poslovni prostor upošteva še določena poraba z delilnikov v skupnih prostorih (skupni WC, sušilnica, ipd.).

 

Radiatorji so zaprti, pa imam kljub temu porabo?

Če delilnik pokaže nekaj enot kljub temu, da je ventil radiatorja zaprt, so možni naslednji razlogi:

(1) ob polnjenju sistema z vodo pred začetkom kurilne sezone, je lahko v posameznih vejah voda toplejša od radiatorja in to delilnik zabeleži. Tako lahko delilnik našteje enote le ob polnjenju sistema.

(2) če je ventil za zapiranje radiatorja star, ni nujno da popolnoma tesni. Zato voda počasi, komaj opazno, teče skozi radiator in delilnik vsak mesec našteje nekaj enot. Vzrok temu je lahko vodni kamen, ki se nabere na sedežu ventila, ki zato ne tesni več dobro in skozenj priteče nekaj vode. V tem primeru je najbolje zapreti spodnji zaporni ventil in po koncu kurilne sezone ventil zamenjati s termostatskim. Enako velja za stare termostatske ventile, kjer se kamen nabere na vretenu in ventil težje potuje oz. zapira vodo. Zato je termostatske ventile izven kurilne sezone priporočljivo imeti do konca odprte.

(3) termostatski ventili imajo vgrajeno varovanje proti zamrzovanju. Tudi če so popolnoma zaprti, se bodo odprli v primeru, da temperatura v prostoru pade pod 5°C. S tem preprečijo možnost zmrzovanja vode in pokanje cevi. To se dogaja tudi med zimskim odpiranjem oken: okno odpremo za 10-15 min, preko ventila v prostor teče hladen zrak, ventil zazna nevarnost zamrznitve in se odpre. Radiator se nekoliko ogreje, delilnik pa šteje enote.

 

Koliko stane ena enota?

Cena ene enote se vsak mesec spreminja v odvisnosti od skupne porabe celotnega objekta in števila vseh porabljenih enot v objektu. Zato o enotni ceni ne moremo govoriti. Po analizah se cena ene enote nahaja med 0,06 in 0,2 EUR. Cena je odvisna od načina ogrevanja, cene energentov in ostalih dejavnikov, povezanih z vašim dobaviteljem toplote.

 

Zakaj imam na obračunu same ničle, ni zneska plačila?

Brunata kot izvajalec delitve stroškov na podlagi odčitanih enot z delilnika določi le deleže porabe. Ti deleži predstavljajo % porabe vašega stanovanja glede na porabo celotnega objekta. Zato znesek v denarju ni viden.

Znesek v valuti izračuna podjetje, ki vam pošilja položnice za ogrevanje na podlagi dejanske porabe ogrevanja celega objekta, ki je vidna na glavnem merilniku v kleti ali v kotlovnici.

Primer: Če je položnica za ogrevanje celega objekta 10.000 EUR in je vaša poraba 2,5%, boste plačali 250 EUR.

 

Na koga se še lahko obrnem za reklamacije?

Za vprašanja v zvezi z delitvijo stroškov je največ odgovorov podanih na teh spletnih straneh. Če imate dodatna vprašanja v zvezi z:

napačno upoštevanim številom enot z delilnika,

napačno upoštevano ogrevalno površino stanovanja,

napačno upoštevanim redukcijskim faktorjem za izpostavljeno lego,

napačnimi podatki o lastniku stanovanja,

nam lahko pišete na e-naslov reklamacije@brunata.si ali pa pokličete na telefon 01/565 77 90 (interna 2). Naš oddelek, ki skrbi za pravično delitev vaših stroškov ogrevanja ali vode v skladu z veljavno zakonodajo, vam bo z veseljem pomagal.

 

 

Ali je zamenjava izvajalca delitve možna?

Da, zamenjava izvajalca delitve stroškov je možna. Sistem prenosa podatkov Brunata je popolnoma odprt. Stroške vam lahko deli katerokoli podjetje, ki razpolaga s potrebnim znanjem in tehnologijo – tudi upravnik. Za to potrebuje le dogovor z Brunato glede dostopa do podatkov. Podatki s celega sveta so varno shranjeni na centralnem strežniku na Danskem, do njih je možen dostop 24 ur na dan vse od montaže sistema Brunata v vašem objektu dalje.