Zakonodaja

Dne 4. oktobra 2012 je 27 držav članic EU podpisalo sporazum o zavezujočih ciljih varčevanja z energijo: nastala je Direktiva o energetski učinkovitosti (DEE št.2012/27/EU).

Direktiva izhaja iz želje po doseganju 20% nižje porabe energije za ogrevanje do leta 2020. Ocena Evropske komisije je pokazala, da tega cilja ne bo možno doseči brez dodatnih ukrepov za varčevanje z energijo, zato je Direktiva določila, da morajo vse države članice EU najpozneje do 31. decembra 2016 uvesti individualne merilne sisteme za daljinsko ogrevanje in hlajenje, električno energijo, zemeljski plin in toplo vodo.

Če želite izvedeti več, lahko dodatne podatke pridobite tukaj - Direktiva EU.

Na podlagi EU Direktive je Republika Slovenija sprejela več predpisov. Najpomembnejši je Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS 82/2015, dopolnjen Ur. l RS 61/2016).

Pravilnik je na voljo na tej povezavi - Pravilnik o načinu delitve stroškov.

Za več informacij o veljavni zakonodaji in tehničnih predpisih se lahko obrnete na nas tudi preko kontaktnega obrazca tukaj.