Korekcijski faktorji

Izračun novih korekcijskih faktorjev

za izpostavljeno lego v vaši stavbi.

 

Pravilnik o načinu delitve predpisuje, da je potrebno od 1. januarja 2025 pri delitvi stroškov toplote upoštevati korekturne faktorje, ki se določijo glede na celotne toplotne izgube posameznih delov stavbe, določene na podlagi predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, in predpisa, ki ureja podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdajo energetske izkaznice.

Nove korekcijske faktorje za vašo stavbo lahko izračuna naše podjetje. Pošljite nam e-sporočilo na brunata@brunata.com ali kliknite »tukaj« za spletni obrazec in pripravili vam bomo ponudbo.