Primjer

Pravedna raspodjela

potrošnje vode i toplinske energije

Osnova za precizno mjerenje podataka o potrošnji i stanju su točna i pouzdana brojila.

  • Razdjelnici topline
  • Mjerila utroška energije – Kalorimetri
  • Vodomjeri

Razdjelnici topline i vodomjeri su tehnologija pojedinačnog mjerenja utroška toplinske energije i vode koja omogućuje pravednu raspodjelu troškova grijanja i vode prema krajnjim korisnicima. Naime, na taj način svako kućanstvo plaća svoj račun prema individualnoj potrošnji te time mijenja svoje navike. Smanjena potrošnja vode i grijanja rezultira i manjim računima.

Razgovarali smo s gospođom Nadom Bakulom te donosimo njeno iskustvo s ugradnjom Brunatinih razdjelnika topline. Gospođa Nada je umirovljena arhitektica i predstavnica suvlasnika zgrade u kojoj su ugrađeni Brunatini razdjelnici topline.

Ugradnja razdjelnika je izvršena vrlo jednostavno i u kratkom roku a sama je ugradnja bila daleko jednostavnija od ugradnje vodomjera.
Sada se obračun potrošnje toplinske energije i računi za grijanje temelje isključivo na potrošnji svakog kućanstva pojedinačno.

Prije ugradnje razdjelnika i vodomjera situacija je bila sljedeća:

  • Stanari su prilikom pregrijavanja prostora otvarali prozore jer obični radijatorski ventili nisu bili u mogućnosti zatvoriti sustav i na taj način smanjiti toplinu radijatora a time i utrošak energije.
  • Potrošnja toplinske energije se plaćala po m2 a ne na osnovi utroška. Cijeli je sustav potrošnje i obračuna na taj način bio pogrešno postavljen.
  • Potrošnja vode obračunavala se na temelju broja članova u kućanstvu, odnosno po članu kućanstva. Ovakav sustav često je izazivao nesuglasice jer dodatna “prebrojavanja” nisu rijetkost s obzirom da se broj prijavljenih u kućanstvu mijenja odnosno nije stalan, a sustav je sam po sebi prilično nelogičan. Nastajao bi problem prilikom obračuna upravo zbog utvrđivanja stvarnog broja članova na vrijeme i prijave gradskom vodovodu koji podatke prikuplja i naplaćuje mjesečno.

U nastavku vam donosimo detaljnije informacije o stambenom kompleksu SR029, SR026 i SR028, Srednjaci 15-19, Zagreb i podatke o uštedi:

Osnovne informacije

Stambeni kompleks Srednjaci 15-19 smješten u Zagrebu, u naselju Srednjaci, izgrađen 1967. godine. Sastoji se od 5 zgrada spojenih na zajednički sustav grijanja i potrošne tople vode. Svaka zgrada ima 60 stanova, ukupno ih je 300. Svi su stanovi u privatnom vlasništvu. Glavna toplinska podstanica se nalazi u srednjoj zgradi, u Kikićevoj ulici.

Stanica sadržava izmjenjivač topline za trenutačnu pripremu potrošne tople vode. Izmjenjivač topline je uređaj koji služi za prijenos topline s jednoga fluida (plin, para, kapljevina) na drugi. Najčešće se primjenjuje za grijanje ili hlađenje u centralnom grijanju, pripremi potrošne tople vode, industriji i sl. Izmjenjivač topline vodu crpi iz vodoopskrbne mreže (posebni vodomjer). Svaka zgrada ima termalnu podstanicu a svaki ulaz zaseban vodomjer.
U tri od pet zgrada unutar stambenog kompleksa ugrađeni su Brunatini razdjelnici topline u kombinaciji s termostatskim radijatorskim ventilima renomiranog proizvođača, a neki su stanari planirali i ugradnju pojedinačnih / unutarnjih vodomjera u stanovima.

Za ugradnju razdjelnika iskorišteni su poticaji Vlade Republike Hrvatske.

Zašto Brunata?

  • Brunata – proizvođač vlastitih razdjelnika topline je danska kompanija s više od 100 godina iskustva u pružanju rješenja koja optimiziraju potrošnju energije
  • Brunatini razdjelnici topline uključuju patentiranu tehnologiju koja ih i dalje čini najpreciznijima na tržištu
  • Životni vijek baterije – 10 godina

Rezultati ugradnje Brunata razdjelnika topline u kombinaciji s termostatskim radijatorskim ventilima

Ugradnjom razdjelnika u zgrade gdje veći broj stanara dijeli zajednički trošak grijanja moguće je utvrditi stvarni trošak pojedinog kućanstva u ukupnoj potrošnji što omogućuje gospodarenje toplinskom energijom na razini stana i pravedniju naplatu korisnicima.
U tri zgrade čiji su se stanari odlučili na ugradnju Brunatinih razdjelnika topline došlo je do smanjenja potrošnje toplinske energije za 25-30%, u odnosu na dvije zgrade u kojima razdjelnici nisu bili ugrađeni.

Sažetak

  • Kompleks od 5 zgrada izgrađenih 1967., ukupno 300 stanova, na jugo-zapadnom dijelu Zagreba
   Ugrađeni razdjelnici topline u tri zgrade
  • Ugrađene toplinske podstanice
  • Planirana ugradnja vodomjera
  • Planirana fasadna toplinska izolacija
  • 25-30% manja potrošnja energije u usporedbi s dvije zgrade bez ugrađenih razdjelnika topline