Primjer

Ugradnja razdjelnika

i energetske uštede

Zahvaljujući pojedinačnoj raspodjeli troškova i odgovarajućem balansiranju sustava, stanari stambene zgrade izgrađene 1960-ih godina uspjeli su drastično smanjiti troškove toplinske energije, uštedjeti novac, a time i uvelike doprinijeli očuvanju okoliša.

U Ulici Vincenta iz Kastva na broju 2 živi skupina izvanrednih stanara željnih novih, vrhunskih tehnologija koje zaista donose poboljšanje kvalitete života. Njihov je predstavnik g. Veljko Lacković, umirovljeni inženjer sa znanjem o sustavima opskrbe toplinskom energijom i energetskoj učinkovitosti.

2012. godine EU je odobrila Direktivu o energetskoj učinkovitosti (Direktiva 2012/27 / EU), niz obvezujućih mjera za pomoć državama članicama EU-a do postizanja cilja od 20% za energetsku učinkovitost do 2020. Godine 2013., kada je Hrvatska pristupila Europskoj uniji, ta je direktiva prenesena Zakonom o tržištu toplinske energije (Službene novine 80/2013, 14/2014, 102/2014, 95/2015).

No, stanari ove zgrade su već od 2008. istraživali nove tehnologije i mogućnosti obnove u svrhu smanjenja potrošnje energije i postizanja energetska učinkovitost. Obnova bi život učinila ugodnijim uz istovremeno smanjenje računa za grijanje i plaćanje isključivo pojedinačne potrošnje – odnosno samo onog što su potrošili.

Zgrada u ulici Vincenta iz Kastva 2 u Zagrebu datira iz 60-ih godina. Tijekom 60-ih i do sredine 70-ih godina prošlog stoljeća izgrađen je velik broj stambenih zgrada s lošim toplinskoizolacijskim svojstvima a upravo te zgrade prema procjenama godišnje troše 230-250 kWh/m2 energije, a čine oko 20 % ukupnog stambenog fonda.
Glavna karakteristika zgrada izgrađenih u ovom razdoblju je upotreba tradicionalnih tehnika i materijala i bez ikakve toplinske izolacije – vanjski zidovi zgrada iz tog perioda u prosjeku imaju čak 4 do 5 puta lošiju toplinsku izolaciju u odnosu na one koje se izvode danas, te izvedbu vrlo tankih konstrukcija nosivih zidova koje su u toplinskom smislu vrlo loše. Takve izvedbe obodnih konstrukcija, najčešće bez ikakve toplinske izolacije, bile su posljedica vrlo jeftine energije potrebne za zagrijavanje zgrada i nepostojanje primjerenih propisa iz područja fizike zgrada. Ishod ovakvog načina gradnje bio je niz izvedenih zgrada s vrlo lošim toplinskoizolacijskim svojstvima.

Zgradu karakterizira prisutnost sustava centralnog grijanja s izvorom toplinske energije koji se nalazi u jednoj toplinskoj podstanici, u zgradi s toplinom distribuiranom okomitim cijevnim sustavom na grijaće jedinice (radijatore). Radovi na sustavu grijanja provedeni su u svibnju 2012. godine. Projekt je uključivao radove u zajedničkim dijelovima zgrade kao i u svakom stanu, dok su nove toplinske pumpe instalirane u toplinskoj podstanici godinu prije i to od strane distributera toplinske energije koji to učinio besplatno. Instalacija učinjena 2012. uključuje:

  1. Brunata Futura Heat – u svaki stan ugrađeni su elektronski razdjelnici toplinske energije koji su patentirani s dva senzorska mjerna sustava, termostatski ventili, termostatske glave i prigušnice
  2. Brunata balans ventili i regulatori diferencijalnog tlaka bili su postavljeni u toplinsku podstanicu, a u zgradu je instaliran sustav daljinskog očitavanja Brunata Net.

Također, u zgradu je ugrađen Brunata Net – sustav za daljinsko očitavanje razdjelnika topline, koji svakodnevno očitava i šalje podatke brojila u kratkim intervalima putem GPRS-a. Prednost Brunata Net sustava je u tome što stanari mogu kontinuirano pratiti potrošnju svakog brojila u stanu. Pruža uvid u obrasce potrošnje i čini osnovu za bolje korištenje topline, može otkriti curenje u opskrbi i skrenuti pozornost na prekomjerno visoku i nisku vlažnost. Zahvaljujući Brunata Net sustavu, podaci mjerenja šalju se s brojila postavljenih u stanovima na Brunatin poslužitelj baze podataka, gdje se informacije pohranjuju zajedno s povremenim sigurnosnim kopijama. Svi stanari iz zgrade Ulice Vincenta iz Kastva 2 dobili su pristup mrežnom programu WebMon Resident kako bi mogli pratiti podatke o potrošnji i brojilima u bilo koje vrijeme, na bilo kojem mjestu i s bilo kojeg uređaja.

 

Hidrauličko balansiranje sustava – ključ uspjeha

Visoka kvaliteta ugrađenih proizvoda je važna, no za uspjeh je ključno hidrauličko balansiranje, niz praktičnih odluka i mjera namijenjenih za dovod topline gdje je to potrebno.

Balansiranje hidrauličkog kruga u zgradi s centralnim grijanjem je od temeljne važnosti.
Prije svega, to znači opskrbu svake vertikalne cijevi s potrebnim tlakom i volumenom vode za grijanje, na dinamičan način. Zapravo, ugradnja termostatskih ventila na radijatore daje svakom korisniku mogućnost smanjenja ili povećanja potražnje za toplom vodom u radijatorima. Zbog toga protok tople vode u vertikalnim cijevima više nije stabilan kao prije, stoga je hidrauličko balansiranje ključ za optimalni rad sustava grijanja.

S pravim dizajnom, hidrauličko balansiranje omogućuje homogenu raspodjelu vode za grijanje u različitim dijelovima sustava. Dobro uravnoteženi krug sprječava prekomjernu radnju crpki i smanjuje probleme vezane uz šum zbog previsokog tlaka.

Učinjene su tri važne nadogradnje za uravnoteženje sustava:

  1. ugradnja nove digitalne crpke s promjenjivom frekvencijom koja se automatski prilagođava dinamičkim promjenama u krugu;
  2. ugradnja ventila za uravnoteženje na dnu vertikalnih cijevi koje omogućuju pravilnu raspodjelu vode;
  3. funkcija predpodešavanja na termostatskim ventilima, koja omogućuje ograničavanje protoka vode koji će prolaziti kroz svaki radijator u skladu s njegovom veličinom i pozicijom.

Hidraulično balansiranje omogućuje homogenu distribuciju vode za grijanje u različitim dijelovima sustava tako da je svaki korisnik zadovoljan unutarnjom temperaturom i udobnošću.

Ispravno uravnotežen krug također sprječava da pumpe rade previše (s prekomjernom potrošnjom električne energije) i smanjuje probleme vezane uz buku zbog pretjerano visokog tlaka.

U Ulica Vincenta iz Kastva 2 termostatski ventili rade ispravno, tako da stanari mogu lako podesiti temperaturu u svakoj sobi. Radijatori brzo reagiraju na postavke termostatskih ventila, tako da je željena udobnost stalna. Sustav je tih – bez buke u cijevima te radi optimizirano, uz uštedu oko 15% u troškovima upravljanja. I na kraju, manja potrošnja znači i manje emisije štetnih tvari u atmosferu.

Potrošnja toplinske energije za grijanje: Prije i nakon ugradnje

  • za sezone prije ugradnje razdjelnika topline i ventila, uzet je prosjek po mjesecima od sezone 2008/2009. do sezone 2012/2013.
  • za sezone nakon ugradnje razdjelnika, istraživanje razmatra podatke koji se odnose na sezone od 2013/2014. do 2015/2016.
  • sezonom se smatra period od 9 mjeseci, od rujna do svibnja.

Ukupni MWh koji su potrošeni u stanovima prije radova iznosili su 529 MWh, nakon radova su 315 MWh, što znači smanjenje od 214 MWh u potrošnji energije ili -40,45% potrošnje MWh.

Za sezone nakon energetske obnove zgrade, analiza uzima u obzir prosjek po mjesecima od sezone 2015/2016 do sezone 2017/2018. Potrošnja energije za grijanje iznosila je 529 MWh prije bilo kakvih radova, 315 MWh prije rada na sustavu grijanja i 243 MWh nakon energetske obnove.

 

„Najveća je prednost u tome što sada svaki stanar plaća samo ono što je zaista i potrošio. Za mene osobno je to jedna od najvažnijih prednosti individualnog raspoređivanja troškova topline. Za nas je to potpuno nov koncept obračuna – u prošlosti smo navikli svi plaćati jednake iznose za grijanje bez obzira na stvarnu potrošnju “, kaže gospodin Lacković. „Sada imamo mogućnost provjeriti stvarnu potrošnju u trenutku na dnevnoj bazi te regulirati temperaturu pomoću termostatskih radijatorskih ventila. Sami upravljamo sustavom i vlastitom potrošnjom i to je odlično!”.

Brunata je odabrana zbog mogućnosti pružanja cjelovitog paketa proizvoda i usluga – od instalacije do održavanja, od raspodjele troškova do prodaje i usluga kupcima, te voditelja kupaca posvećenog brizi za pravodoban i ispravan obračun potrošnje. “U to vrijeme, kada smo se odlučili na ugradnju, neke tvrtke su na tržištu već prodavale razdjelnike topline”, rekao je Lacković. “ali ono što smo prepoznali kao važno jest činjenica da je Brunata jedina nudila vlastite proizvode koje su oni razvili.”

 

Potpuna energetska obnova: Više uštede, dobrobit za okoliš

Godine 2016. odobrena je energetska obnova koja uključuje toplinsku izolaciju vanjskih zidova, obnovu i izolaciju ravnog krova, nove prozore i dodatne radove na sustavu grijanja kako bi se smanjila i zakupljena snaga. Energetska obnova zgrade trajala je od 1. kolovoza 2015. do 22. prosinca 2015. Novi certifikat (kategorije B) zgrada je dobila 1. veljače 2016. Ispitivanja provedena nakon radova na zgradi pokazala su izvanredne performanse bez oštećenja ili pukotina, koje su obično posljedica toplinskih mostova, kondenzacije ili vlage.

Također, slike infracrvenih kamera potvrdile su značajno smanjenje toplinskih gubitaka i homogenost vanjskih omotača. Na slici je prikazana zgrada na broju 2 i susjedna na broju 4 na kojoj nije provedena energetska obnova. Jasne su razlike u pogledu toplinskih mostova i toplinske disperzije.

U nastavku su podaci o potrošnji toplinske energije nakon energetske obnove zgrade u Ulici Vincenta iz Kastva 2.

Za sezone nakon energetske obnove zgrade, analiza uzima u obzir prosjek po mjesecima od sezone 2015/2016 do sezone 2017/2018. Potrošnja energije za grijanje iznosila je 529 MWh prije bilo kakvih radova, 315 MWh prije rada na sustavu grijanja i 243 MWh nakon energetske obnove.

Ušteda postignuta  energetskom  obnovom zgrade iznosi dodatnih 23% u odnosu na potrošnju nakon ugradnje razdjelnika. Ukupna ušteda u potrošnji je 54% u odnosu na početno stanje.

Usporedba potrošenog i ušteđenog novca:

Ušteda u trošku za grijanje koja je postignuta ugradnjom razdjelnika iznosi oko 30,17%. Daljnje smanjenje, zahvaljujući energetskoj obnovi, iznosi dodatnih 19,77%, ukupno 49,94%, što znači da su troškovi smanjeni za oko 60.677 kuna godišnje. Značajna je činjenica da su se nakon energetske obnove i nakon primanja novog energetskog certifikata smanjili samo troškovi toplinske energije, ali su zahtijevali i dobili smanjenje troška zakupljene snage od strane distributera topline, koja je smanjena za 37,4%.

 

 

 

 

 

 

 

U Ulici Vincenta iz Kastva još su tri stambene zgrade jednake izgradnje kao zgrada na kućnom broju 2, koju smo koristili u ovom primjeru.

   

U nastavku donosimo prikaz potrošnje energije za grijanje u četiri zgrade stambenog bloka u Ulici Vincenta iz Kastva (brojevi 2,4,6 i 8) za 2016. godinu na mjesečnoj osnovi i ukupno.

Kao što je bilo očekivano, najmanju potrošnju energije za grijanje ima energetski obnovljena zgrada na adresi Vincenta iz Kastva 2, dok je najveća potrošnja energije u zgradi na broju 6. No iznenađujuća je razlika u potrošnji energije između dvije zgrade: stanari u 6 crpili su 52.485% više energije od stanara u zgradi na broju 2. Stanari na broju 6 su također crpili više energije od stanara na broju 4 (27,04% više) i 8 (26,64%).

Najveća razlika u troškovima je između zgrade Vincenta iz Kastva 2 i 6, a iznosi 56.580,00 kuna godišnje. Manje su razlike između zgrada na brojevima 6 i 4 (23.120 kuna manje) i 8 (22.780 kuna manje), svakako zbog ekstremnog smanjenja potrošnje energije kao rezultat obnove sustava grijanja i ugradnje razdjelnika topline. Stanari na broju 2 plaćali su 48,44% manje od stanara na broju 6, 35,72% manje od stanara na broju 4 i 35,95% manje od stanara na broju 8.

Na temelju provedenih procjena i analiza, možemo zaključiti da su životni uvjeti (klima u zatvorenom prostoru, udobnost, zdravlje i kvaliteta stanovanja) u stambenoj zgradi na broju 2 značajno poboljšani. Ne samo da su stanari na broju 2 u kratkom roku ostvarili uštede i smanjenje računa nego će i dugoročno ostvarivati koristi od energetske obnove svoje zgrade – zahvaljujući izvedenim radovima, procijenjena vrijednost njihove imovine se povećala.

Početkom 2017. godine na sastanku stanara odlučeno je da će se nastaviti s daljnjim mjerama štednje – ugradnjom vodomjera s daljinskim modulima za očitavanje. Radovi su izvedeni u veljači 2017. Ponovno su tražena Brunata rješenja kao što je to slučaj s već instaliranim Brunata Net sustavom – nadzor vodomjera automatski se dodaje u jedno cjelovito rješenje. Također, Brunata Net pruža automatske alarme putem e-maila u slučaju da potrošnja vode bude veća od očekivane. Ova funkcija sprječava štete od curenja vode u stanovima i cijeloj zgradi. Ponovno je cilj bila manja potrošnja i pravedna raspodjela troškova.
Stanari sada, putem Brunata Net sustava mogu pratiti potrošnju vode i biti sigurni kako plaćaju samo ono što stvarno potroše.

“Osim što smo bili izuzetno zadovoljni s dodatnom uštedom, posljednja ugradnja ponovo dokazuje korisnost smanjenjem troškova pripreme potrošne tople vode”, izjavio je gospodin Lacković. “Naš distributer zaračunavao nam je fiksne naknade i troškove, a potrošnju naplaćivao na temelju obračuna po kvadratnom metru stana ili broju članova kućanstva. Ono što smo željeli i uspjeli postići jest obračun stvarne potrošnje energije koju koristimo za pripremu potrošne tople vode. Sada plaćamo isključivo vlastitu potrošnju, bez dodatnih fiksnih troškova .”