Case

Läckagesensorer räddade en bostadsfastighet

från omfattande vattenskador

Brunatas intelligenta sensorer upptäckte omedelbart en vattenläcka i en stor kommunal bostadsfastighet. Detta tidiga ingripande förhindrade att vattnet spred sig, så att läckan inte ledde till stora extrakostnader för kommunen.

Fastigheten Generationernes Hus i Aarhus, Danmark, stod klar 2020, men byggnaden har redan haft oturen med en stor vattenläcka, vilket innebar att några av husets boende behövde alternativt boende samt stora utgifter för akuta reparationer och städning. Generationernes Hus byggdes ursprungligen med en traditionell, central läckageanmälan, som skulle registrera läckande vatten och larma. Men när den gjorde det fungerade inte sensorerna optimalt och läckan upptäcktes först när det var för sent och skadorna var omfattande.

Vis av erfarenheten beslutade man att hitta en lämplig läckagesensor. Generationernes Hus valde till slut två olika varianter av Brunatas läckagesensorer som skickar larm direkt till den driftsansvarige om en sensor upptäcker direkt vattenpåverkan samt ökad luftfuktighet i ett rum.

”Under de cirka sex månader som sensorerna har varit installerade i alla teknikrum i alla hyresbostäder har vi fått både aviseringar från sensorerna som mäter direkt vattenpåverkan och från de sensorer som mäter relativ luftfuktighet. Larmet om den direkta vattenpåverkan kom från en mindre mängd vatten på golvet som ännu inte torkat ut. Det var inget allvarligt, men det visade oss att sensorn fungerade. Det andra larmet var allvarligare”, säger Bjarne Eis, teknisk koordinator på Generationernes Hus och utbildad maskinist.

"Vår investering i Brunatas sensorer har redan betalat sig. En vattenskada av den typ vi hade i somras hade lätt kunnat bli väldigt dyr om vi inte hade upptäckt den i tid.”

Investeringen intjänad på några månader

Sommaren 2021 kom ett larm från läckagedetektorn på grund av för hög luftfuktighet i en tom hyresbostad i Generationernes Hus. När Bjarne Eis gjorde en kontroll i lägenheten fanns inget att se. Men inom några dagar steg luftfuktigheten i lägenheten till en kritisk nivå, vilket utlöste ett nytt larm. När de undersökte teknikrummet igen, visade det sig att det verkligen fanns en läcka. Den upptäcktes dock i ett så tidigt skede att man kunde kalla in en rörmokare, som omedelbart reparerade skadan innan den blev dyr och resurskrävande.

”Vår investering i Brunatas sensorer har redan betalat sig. En vattenskada av den typ vi hade i somras hade lätt kunnat bli väldigt dyr om vi inte hade upptäckt den i tid. Dessutom har vi fått en större säkerhet eftersom vi nu vet att tekniken fungerar och skickar ut ett larm om det är något vi behöver ha koll på”, säger Bjarne Eis.

Tillgång till ledningen

Beväpnad med dokumentation från sina olika vattenskadeprocesser har Bjarne Eis hållit möten med sin ledning och informationen har nu lämnats vidare till kollegor i Aarhus kommun, där det finns stor lyhördhet för detta positiva affärscase, och där man också är intresserad av att slippa onödiga störningar för de boende. Och effekten är densamma oavsett om man installerar den här typen av läckagesensorer i nya eller gamla byggnader i det kommunala byggnadsbeståndet.

”För mig handlar det inte om att lyfta fram Brunata eller deras lösningar. Det handlar om att lära av våra erfarenheter och spara pengar i kommunkassan. Att jag har samarbetat med en leverantör som har levererat på allra bästa sätt har bara gjort mitt jobb lite lättare”, avslutar Bjarne Eis.

Upptäck läckor i tid

Med Brunatas tjänst för läckageövervakning kan du upptäcka läckor i dina fastigheter och reagera innan de leder till allvarliga vattenskador.

Övervakning av läckage är en del av Brunatas Smart Building-tjänster, som består av intelligenta övervakningstjänster för bostäder, kommersiella fastigheter och offentliga fastigheter.

Läs mer om läckageövervakning