Mätare

Pålitlighet

och noggrannhet

Mätare som är redo för framtidens krav

Grunden för korrekt mätning av förbruknings- och tillståndsdata är korrekta och tillförlitliga mätare. Och Brunata anammar framtiden även på detta område. Tekniskt sett ligger våra mätare i framkant vad gäller noggrannhet, design och framtidssäker nätverksteknik.

Radiatormätare

Elektroniska precisionsmätare installerade på varje värmekälla, såsom radiatorer.

Värmemängdsmätare

Avancerade elektroniska mätare som övervakar den totala värmeförbrukningen från alla källor. T ex i en lägenhet med golvvärme.

Vattenmätare

Pålitliga mätare som garanterar exakt och rättvis fördelning av vattenförbrukningen. Inbyggd säkerhet vid detektering av möjliga läckage, t ex rinnande toaletter eller annan konstant vattenförbrukning.

Elmätare

Kompakta elmätare för exakt mätning av elförbrukning och tillvalet att övervaka hela fastighetens elförbrukning.

Röklarm

Ökar säkerheten med "självdiagnos" och meddelande om behov av batteribyte.

Fukt och temperaturmätare

Genom att mäta ett rums temperatur och luftfuktighet kan ett dåligt inomhusklimat undvikas och köldbryggor kan upptäckas.

CO2-mätare

Detekterar rummets CO2-nivå, temperatur och relativa luftfuktighet. Viktig information för att optimera en fastighets inomhusklimat.

Läckagesensorer

Känslig mätare som känner av vatten och skickar larm vid läckage. Kan spara fastigheten enorma kostnader genom att ge en varning i tid.

Är du osäker på vilka mätare du ska använda?

Kontakta vår försäljningsavdelning för att få veta mer om våra mätare och vilka som kan möta dina behov.

Kontakta oss nu