EED - Direktiva o energetski učinkovitosti

Ali poznate novo

Evropsko zakonodajo?

Meritve porabe je v prihodnosti
potrebno izvajati na daljavo

EU si prizadeva za bolj zeleno prihodnost in to zahteva znatne spremembe v načinu merjenja porabe. Med drugim morajo vsi novo nameščeni merilniki omogočati odčitavanje na daljavo. Poleg tega je potrebno vse obstoječe ročne merilnike do leta 2027 zamenjati z merilniki, ki jih je mogoče odčitati na daljavo. To je naslednja faza direktive o energetski učinkovitosti EU (EED 2018) s ciljem povečanja naših prihrankov energije in varčevanja z viri.

To je potrebno storiti tudi tako, da potrošnikom omogočimo dostop do podatkov o porabi prek aplikacij ali spletnih portalov, vendar Brunata zagotavlja, da lahko uporabniki brez dostopa do interneta mesečno prejemajo podatke o porabi v papirni obliki.

To poročilo ne prikazuje samo primerjave s porabo iz prejšnje sezone: poudarja tudi primerjavo s porabo podobnih uporabnikov na istem geografskem območju, da bi uporabnik razumel, ali je potrebno izvajati še bolj krepko vedenje. Ko stanovalci lahko spremljajo svojo porabo, lahko tudi lažje spremenijo svoje vedenje in zmanjšajo porabo energije.

EED na kratko

  • Merilniki toplote, tople vode in delilniki toplote, ki bodo nameščeni po 25. oktobru 2020, morajo imeti možnost daljinskega odčitavanja.
  • Od 25. oktobra 2020 je potrebno vsak posameznen merilnik odčitati vsaj dvakrat letno, uporabniki pa morajo prejemati podatke o porabi z isto frekvenco.
  • Od 1. januarja 2022 je potrebno merilnike, ki so že opremljeni s funkcijo daljinskega odčitavanja, odčitavati mesečno, uporabniki pa morajo hkrati prejemati podatke o porabi.
  • Do 1. januarja 2027 mora biti mogoče vse merilnike odčitavati na daljavo. Zato je treba merilnike, ki se jih ne da odčitavati daljinsko, zamenjati najpozneje do 31. decembra 2026.