EED - Direktiva o energetski učinkovitosti

Ali poznate novo

Evropsko zakonodajo?

Meritve porabe je v prihodnosti
potrebno izvajati na daljavo

EU si prizadeva za bolj zeleno prihodnost in to zahteva znatne spremembe v načinu merjenja porabe. Med drugim morajo vsi novo nameščeni merilniki omogočati odčitavanje na daljavo. Poleg tega je potrebno vse obstoječe ročne merilnike do leta 2027 zamenjati z merilniki, ki jih je mogoče odčitati na daljavo. To je naslednja faza direktive o energetski učinkovitosti EU (EED 2018) s ciljem povečanja naših prihrankov energije in varčevanja z viri.

To je potrebno storiti tudi tako, da potrošnikom omogočimo dostop do podatkov o porabi prek aplikacij ali spletnih portalov, kar vem je v primeru, da ste se odločili za Brunato, tudi zagotovljeno.

EED na kratko

  • Merilniki toplote, tople vode in delilniki toplote, ki bodo nameščeni po 25. oktobru 2020, morajo imeti možnost daljinskega odčitavanja.
  • Od 25. oktobra 2020 je potrebno vsak posameznen merilnik odčitati vsaj dvakrat letno, uporabniki pa morajo prejemati podatke o porabi z isto frekvenco.
  • Od 1. januarja 2022 je potrebno merilnike, ki so že opremljeni s funkcijo daljinskega odčitavanja, odčitavati mesečno, uporabniki pa morajo hkrati prejemati podatke o porabi.
  • Do 1. januarja 2027 mora biti mogoče vse merilnike odčitavati na daljavo. Zato je treba merilnike, ki se jih ne da odčitavati daljinsko, zamenjati najpozneje do 31. decembra 2026.