Obračuni porabe

Natančna

in poštena delitev stroškov

Moralo bi biti enostavno in jasno

Ena od osnovnih storitev Brunate je pravočasno in natančno obračunavanje porabe. Kot upravnik in kot stanovalec je pomembno, da prejmete natančne podatke, ki zagotavljajo enostaven pregled in pošteno porazdelitev stroškov. Zato Brunata ponuja edinstveno vizualizacijo, ki uporabniku ponuja enostavno in jasno sliko porabe in stroškov.

S pomočjo najnovejše tehnologije ponujamo podatke na dveh glavnih področjih: podatke o porabi z razdelitvijo stroškov za vodo in podatke za toploto s katerimi lahko optimiziramo porabo energije, prilagodimo ali izboljšamo pogoje in notranjo klimo nepremičnine.

Stanovanjski ali poslovni objekt

Brunata ima bogate izkušnje z obračuni porabe tako za stanovanjske kot tudi poslovne objekte. Stanovalci, upravniki ter dobavitelji toplote in vode so zainteresirani za čim bolj natančno in pravično merjenje porabe ter za enostavno in pregledno obračunavanje porabe. Brunata kot partner vedno skrbi za to, da se drži zakonodaje. Če pride do sprememb, vas bomo o tem čim prej obvestili in obračune porabe prilagodili novim zahtevam.

Naredite sami ali pa prepustite Brunati

Če ste upravnik in imate potrebno strokovno znanje in zaposlene, lahko od nas prejmete zgolj surove ali preverjene podatke, ter obračune in delitve izdelate sami. V tem primeru boste tudi poskrbeli za morebitne reklamacije strank. Lahko pa izberete celovito rešitev podjetja Brunata, kjer bomo poskrbeli za celoten proces, od odčitavanja, preko priprave delitev in obračunov, do stika s strankami v primeru reklamacij.

Obrnite se na naš prodajni oddelek, če želite več informacij