IoT - Internet of Things

Intelligent og

fremtidsrettet teknologi

Bli med på Brunatas intelligente nettverk

Vil du ta skrittet inn i fremtiden? Brunata er klar med sine egne IoT løsninger, som vil gi deg mange ulike muligheter for å optimalisere alt fra ressursforbruk, til inneklima, bygningstilstand og livskvaliteten til beboerne. Alt med mindre tid og problemer for deg som eier eller forretningsfører.

Kjernen i nettverket er LoRaWAN®. Nettverksteknologi som gjør det mulig å samle inn data fra et veldig stort antall individuelle målere og sensorer. Disse dataene blir samlet inn i Brunatas egen skyserver, behandlet, visualisert og sendt tilbake til brukerne, som får en oversiktlig og oppdatert oversikt over tilstand og forbruk.

Hva er LoRaWAN®?

LoRaWAN® er et nettverk som krever lite strøm med lang rekkevidde, og som kan dekke store fysiske områder. Det er enkelt å installere, og arbeider med en høy grad av datasikkerhet. LoRaWAN® er også en åpen teknologi som ikke er leverandørbundet.

Klar for en smart fremtid

Brunatas intelligente nettverk er ikke bare skapt for effektiv måling av energiforbruk, inneklima, helse og sikkerhet for eiendommen. Det er også klart for fremtiden med teknologi som støtter smarthus, smarte bygninger og smarte byer. Kompatible sensorer og målere kan kobles til på en måte som praktisk talt er plug and play. På den måten kan du for eksempel overvåke containere, lyskilder, røykvarsler, tilgjengelige parkeringsplasser, tilgjengelige ladestasjoner og mer. Mulighetene er uendelige, og teknologien som gjør det mulig allerede er klar.

6 konkrete fordeler

  • Komplett oversikt over eiendommens forbruk og tilstand med minst mulig bry og tidsforbruk.
  • Alle vitale målere online, slik at det kun er behov for fysisk besøk når noe trenger reperasjon
  • Mulighet til å avverge problemer ved å oppdage fuktighet, lekkasjer, varmetap og et forverret inneklima tidlig.
  • Unike verktøy for å optimalisere energi og spare kostnader for beboere, eiere og forretningsførere
  • Velfungerende eiendommer av høy kvalitet for beboere og brukere.
  • Tilgang til fremtidsrettet Internet of Things som støtter smarte hjem, smarte bygninger og smarte byer.

Vinduet til fremtiden

Kontakt oss for å finne ut mer om dine muligheter for å gjøre om din eiendom til et smart bygg.

Kontakt oss nå