EED

Nowe regulacje prawne

w Unii Europejskiej

W przyszłości wszystkie pomiary zużycia mediów będą wykonywane jedynie w sposób zdalny

Wspólnota Europejska podejmuje obecnie ważne kroki proekologiczne, które związane są ze zmianami przepisów dotyczących pomiarów zużycia energii i mediów. Najpóźniej do 2027 roku wszystkie liczniki będą musiały posiadać zdalny odczyt pomiarów. To następny etap dyrektywy (EED 2018), której celem jest zwiększenie efektywności energetycznej i lepsze wykorzystanie zasobów. Takie działania mają być wspierane poprzez zapewnienie konsumentom dostępu do zaktualizowanych, dotyczących zużycia danych za pośrednictwem aplikacji lub portali internetowych.

Dostęp do aktualnych danych na temat zużycia ma zmotywować mieszkańców do świadomego korzystania z mediów takich jak woda czy energia cieplna.

EED w skrócie:

Od października 2020 r. ciepłomierze, podzielniki kosztów oraz wodomierze zainstalowane po 25.10.2020 r. muszą być przystosowane do zdalnego odczytu.

Od 25.10.2020 r. informacje o zużyciu muszą być odczytywane z zamontowanych liczników i podzielników (również tych bez funkcji zdalnego odczytu) i dostarczane do użytkowników co najmniej dwa razy w roku.

Od 01.01.2022 r. informacje z urządzeń pomiarowych z funkcją odczytów zdalnych powinny być zbierane i dostarczane do użytkowników raz w miesiącu.

Od 01.01.2027 r. wszystkie zamontowane urządzenia pomiarowe muszą być wyposażone w funkcję umożliwiającą zdalny odczyt danych. Urządzenia bez tej funkcji powinny zostać wymienione na nowe najpóźniej do 31.12.2026 r. Wyjątek stanowią sytuacje udokumentowane brakiem efektywności i opłacalności tej inwestycji.