RODO

Ochrona danych

w Brunata ZENNER

Polityka prywatności

Brunata Zenner jest podmiotem przetwarzającym dane dla znacznej liczby klientów, którzy są administratorami danych w rozumieniu RODO. Podmioty przetwarzające dane muszą zapewniać niezbędne gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679).

Deklaracja RODO została przygotowana na podstawie rocznego raportu IOD.

Polityka prywatności