Rozliczenie kosztów

Dokładne i uporządkowane

rozliczenie kosztów

Rozliczenia Brunaty Zenner
są zrozumiałe i sprawiedliwe

Jedną z podstawowych usług oferowanych przez Brunatę Zenner są terminowe i dokładne rozliczenia kosztów zużycia mediów. Każde rozliczenie jest robione w sposób rzetelny, dlatego w naszej ofercie proponujemy zarówno administratorom, mieszkańcom nieruchomości monitorowanie zużycia. Oferujemy unikalną funkcję analizy danych, która prezentuje informacje o zużyciu w sposób jasny i zrozumiały.

Nasze, oparte o najnowszą technologię rozwiązania pozwalają na rzetelną alokację kosztów energii elektrycznej, wody i ciepła. Prowadzimy pomiary i udostępniamy Państwu dotyczące nieruchomości dane, które umożliwiają optymalizację całkowitego zużycia mediów w nieruchomości.

Domy jednorodzinne
i lokale usługowe

Jako doświadczony, w obszarze rozliczeń, partner zapewniamy dokładne i uczciwe rozliczenie mediów. Oferujemy pakiet usług zgodnych z obowiązującymi przepisami, a w momencie ich ich nowelizacji, po konsultacji z odbiorcami usługi, wprowadzamy konieczne zmiany w rozliczeniach. Pozwala to na optymalizację efektywności energetycznej budynku.

Dostarczymy Państwu dane do samodzielnego rozliczenia
lub zapewnimy kompleksową obsługę w tym obszarze

Jeśli jako administratorzy posiadacie Państwo niezbędną wiedzę oraz personel odpowiedzialny za rozliczanie kosztów zużycia, zapewnimy Państwu dostęp do plików odczytowych, umożliwiających przygotowanie rozliczenia. Jednak zapewniamy również kompleksowe rozwiązanie, w ramach którego wykonamy dla Państwa wszystkie rozliczenia. Dodatkowo zajmiemy się ważną i często czasochłonną obsługą Państwa klientów.

Zachęcamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży