Integritetspolicy

Läs om vår integritetspolicy

och användning av cookies

Vi tar er integritet på allvar

På Brunata tar vi alltid skyddet av er data på största allvar. Därför arbetar vi alltid med att kunna garantera att transparensen är god när det gäller hur vi hanterar data.

Integritetspolicy

Vilka uppgifter samlas in?
Vi samlar vanligtvis in och behandlar följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, din IP-adress, geografiska plats och vilka sidor du klickar på. I den mån du ger uttryckligt medgivande och anger informationen själv bearbetar vi även: namn, telefonnummer, e-postadress, adress och kund-/byggnadsnummer.

Syfte
Informationen används för att identifiera dig som användare och för att kunna kommunicera med dig på det mest relevanta sättet för att kunna tillhandahålla de tjänster som du har begärt, t.ex. för att få nyhetsbrev, använda vårt online-universum, svara på frågor via vår chattfunktion, och för att föra statistik över intresset för vår webbplats och dess funktioner. Dessutom använder vi informationen för att optimera och förbättra våra tjänster och vårt innehåll. Vi kommer aldrig att sälja din information vidare.

Rättslig grund för behandlingen
Vår behandling grundar sig på följande rättsliga grunder:

  • GDPR, artikel 6.1 a) där du har gett ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål. Det gäller till exempel när du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Om du har gett ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka det.
  • GDPR, artikel 6.1 b) där behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i, eller för genomförandet av åtgärder som vidtagits på din begäran innan avtalet ingicks.
  • GDPR, artikel 6.1 c) där behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för, t.ex. de danska reglerna om marknadsföring och marknadsföringsmetoder.
  • GDPR, artikel 6.1 f) där behandlingen är nödvändig för att Brunata eller en tredje part ska kunna uppfylla ett berättigat intresse, såvida inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.
  • GDPR, artikel 9.2 f) om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, åberopas eller försvaras, eller när domstolarna agerar i deras egenskap av domstol.

 

Säkerhet
Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med gällande lag, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.

Din information kommer endast att användas för det ändamål för vilket den samlades in, och kommer att raderas när detta syfte har uppfyllts eller inte längre är relevant.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot oavsiktlig eller olaglig radering, avslöjande, förlust, försämring, obehörigt yppande, missbruk eller som på annat sätt behandlas i strid med lagstiftningen.

Lagringsperiod
Vi lagrar data för den period som tillåts enligt lag, och vi raderar dem när de inte längre behövs eller är relevanta. Tidsramen beror på informationens art och anledningen till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när informationen kommer att raderas. Lagringstiden för cookies anges specifikt i vår cookiepolicy.

Utlämnande av information
Vi lämnar inte ut din information till tredjepartsannonsörer av andras/egna produkter och tjänster, utan endast till tredje part som främjar direkt kommunikation mellan dig och Brunata, t.ex. Facebook via pixlar och LinkedIn, eller underleverantörer för att skicka ut vårt nyhetsbrev eller föra statistik över webbplatsen (Google Analytics). Dessa behandlar information uteslutande för vår räkning och får inte använda den för sina egna syften.

Utlämnande av personuppgifter såsom namn och e-postadress osv. kommer endast att ske om du ger ditt samtycke till det. Vi använder endast personuppgiftsbiträden i EU eller i länder som kan skydda dina uppgifter tillräckligt.

Dina rättigheter
Du har rätt att bli informerad om de uppgifter som vi har registrerat om dig och att få en kopia av dem i standardformat (dataportabilitet).
Du kan när som helst invända mot användningen av uppgifterna. Du kan också återkalla ditt samtycke till att uppgifter om dig behandlas. Om den information som behandlas om dig är felaktig har du rätt att få den korrigerad eller raderad. Förfrågningar om detta kan ställas till: kundeservice@brunata.dk.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter, eller om du vill att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du också skicka en begäran om detta till e-postadressen ovan. Alla rättigheter i detta avsnitt omfattas av de regler och undantag som anges i kapitel 2 i GDPR.

Dina rättigheter att klaga
Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Ändringar
Vi kan fortlöpande behöva ändra denna policy så att den alltid återspeglar våra handlingar och dina rättigheter. Den nuvarande policyn kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida.

Cookiepolicy

Allmänt
Vi samlar in information om ditt besök med hjälp av cookies. Cookies samlar in statistik och hjälper oss att förbättra din användarupplevelse och visa innehåll som är relevant för dig.
Vi använder även cookies från tredje part som kan hjälpa oss att rikta vår kommunikation, så att du endast får nyheter och erbjudanden från Brunata som vi anser vara relevanta för dig.

Ditt samtycke
Genom att klicka på ”Acceptera alla” i vår cookie-ruta samtycker du till alla dessa syften. Du kan också välja att ange vilka syften du vill samtycka till genom att använda kryssrutorna och sedan klicka på ”Spara inställningar”.

Du kan ändra ditt samtycke
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att trycka på den lilla ikonen längst ner till vänster på webbplatsen.

Vad är en cookie?
En cookie är en liten datafil som sparas på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. En cookie är inte ett program som kan innehålla skadliga program eller virus.

Hemsidans användning cookies
Cookies är nödvändiga för att få hemsidan att fungera Cookies hjälper oss att få överblick över ditt besök på hemsidan, så att vi löpande kan optimera och målinrikta hemsidan efter dina behov och intressen. Cookies minns t.ex. vad du har gjort i en eventuell kundkorg, om du tidigare besökt sidan, om du är inloggat och vilket språk och vilken valuta du önskar se på hemsidan. Vi använder också cookies för att målinrikta våra annonser för dig på andra hemsidor. Övergripande används cookies alltså som en del av vår service för att visa innehåll som är så relevant som möjligt för dig.

Hur länge sparas cookies?
Det varierar hur länge cookies sparas på din enhet. Tiden räknas från det att du senaste gången varit inne på hemsidan. Efter utgången kommer cookies automatiskt att raderas. Du kan se en fullständig lista över cookies nedan.

Så nekar du eller raderar du dina cookies
Du kan alltid neka cookies på din dator, surfplatta eller telefon genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Hur du hittar dessa inställningar beror på vilken webbläsare du använder. Om du ändrar inställningarna, ska du vara uppmärksam på att det finns funktioner och tjänster som du inte kan använda, eftersom de förutsätter att hemsidan kan komma ihåg de val du gör.
Du kan också välja bort cookies från Google Analytics här.
Det är möjligt att välja bort några annonsnätverk, som delar uppgifter över olika nätverk här.

Radering av cookies
Cookies som du tidigare har godkänt, kan därefter raderas. Om du använder en PC med en nyare webbläsare, kan du radera dina cookies genom att använda genvägsknapparna: CTRL + SHIFT + Delete.

Fungerar inte genvägsknapparna och/eller du använder en MAC, ska du ta reda på vilken webbläsare du använder och därefter klicka på motsvarande länk:

Kom ihåg: Använder du flera webbläsare, ska du radera cookies från alla.

Har du frågor?
Har du kommentarer eller om vår information och/eller behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss. Själva cookiedeklarationen uppdateras varje månad Cookie Information. Om du har frågor om den, kan du skriva till info@cookieinformation.com.

Versioner
I händelse av avvikelser mellan denna policy och motsvarande cookiepolicy i cookierutan på webbplatsen där du ger ditt samtycke, har cookierutan alltid företräde.