Offentlig sektor

Redo för

nya visioner

Välkommen till den intelligenta staten och kommunen

Om hållbarhet, inomhusklimat, översikt och resursbesparingar i kommunens fastigheter och arbetsplaser är högt på kommunens priolista så erbjuder Brunata en lösning. Ett intelligent nätverk som kan övervaka allt från CO2 mängd och fukt i ett klassrum till temperatur i kommunhuset.

Fastighetens inomhusklimat

Är fastigheten frisk? Hur är fukten och vad är tempereraturen? Få en kontinuerlig översikt och se om något måste göras.

Inomhusklimatet

Hur är det att vistas och arbeta i byggnaden? Få direkt kännedom om koldioxidnivån, fuktigheten, temperaturen och annat som kan påverka t ex elever och lärare på en skola.

Automatisk vattenspillkontroll

Upptäck rinnande toaletter och droppande kranar i tid för att undvika vattenslöseri.

Läckagelarm

Get a shaft alarm, in concealed and hidden pipe installations, so that any leak is detected in time and water damage is avoided or limited.

Hot water quality assurance

Get an overview of the temperature in the system so that the proper hot water comfort level is maintained and e.g. legionella outbreaks are prevented.

Cooling of district heating

Tools for measuring the temperature of return heat, so that you can ensure that energy is optimally utilised and CO2 emissions are reduced.

Vi är redo att ha en dialog

Vilka drömmar och önskemål har du i din kommun? Har du specifika utmaningar med inomhusklimatet och energiförbrukningen som måste mötas? Eller ser du framåt mot den intelligenta kommunen, som skapar nya tekniska möjligheter gällande hållbarhet och förbättrad livskvalitet?

Vi är öppna för en dialog, att lyssna på dina önskemål och föreslå möjliga lösningar.

Kontakta oss