Förbrukningsdebitering

Noggrannhet

och rättvis fördelning

Det ska vara enkelt och tydligt

En av Brunatas standardtjänster är exakt förbrukningsdebitering levererat i tid. Som både administratör och boende är det avgörande att få exakt data som ger en översikt och försäkrar en rättvis fördelning av utgifterna. Men det är minst lika viktigt att denna datan är lättläst och lättförståelig. För detta ändamål erbjuder Brunata även en unik översikt som ger mottagaren en enkel och klar bild av förbrukning och utgifter.

Baserat på den senast tekniken så erbjuder vi data inom två huvudområden: förbrukningsdata med en pålitlig fördelning av kostnader för el, vatten och värmeförbrukning och fastighetsdata för optimering av byggnadens hela energiförbrukning, skick och inomhusklimat.

Bostads eller industrifastigheter

Brunata har omfattande erfarenhet av förbrukningsdebitering i båda fastighetstyperna. Boende, förvaltare och företag som hyr ut lokaler har ett intresse i att mäta energiförbrukningen och fördela denna så rättvist som möjligt och att göra debiteringen så enkel och effektiv som möjligt.

Som leverantör, försäkrar sig Brunata alltid om att följa lagstiftningen. Om ändringar sker så informerar vi er snarast möjligt och ändrar förbrukningsdebiteringen enligt de nya kraven.

Gör det själv
- eller låt Brunata göra det

m du som förvaltare, har det nödvändiga kunnandet och har anställda som förbereder förbrukningsdebiteringen, kan du välja att endast få rådata eller validerade exportfiler från Brunata. Du blir då ansvarig för debiteringen och kontakten med de boende.

Alternativt, kan du välja en fullservice tjänste från Brunata där vi hanterar alla aspekter i debiteringen inklusive utskick, reskontra och påminnelser. Något som ofta är väldigt tidskrävande och ställer höga krav på administrationen.

Kontakta oss och hör mer