Lösningar

Översikt

och enklare administration

Utveckla din lösning som du önskar

Vår standardtjänst, mätar och förbrukningsdebitering kan kompletteras med ett brett omfång av tjänster som förenklar vardagen för boende, förvaltare och ägare. Vårt nya öppna system, LoRaWAN garanterar att du är säkrad för framtiden och kommande lagstiftning gällande mätning och debitering.

Kontakta vår försäljningsavdelning för att höra om dina möjligheter

Utforska våra lösningar

Förbrukningsdebitering

Rättvis fördelning och tydlig översikt av energiförbrukning och kostnader liksom verktyg som underlättar ditt arbete.

Tjänster

Din väg till enklare administration, en tydligare översikt och enkel online access till data.

Brunata Online

Fullständig överblick över energiförbrukning och kostnader, både som administratör och boende.

Mätare

Avancerade mätare som ger dig maximal noggrannhet och pålitlighet med ny nätverksteknik.

IoT

Brunata Smart Building är en abonnemangsbaserad samling övervakningstjänster som hjälper dig att hålla dina fastigheter sunda och dina boende säkra.

Energistyrning

Brunata Energistyrning ger möjlighet att övervaka och styra förbrukning av vatten, värme, el och gas