Beboer

Få mere ut av å være

Brunata kunde

Alt begynner med et korrekt forbruksregnskap

Det er Brunata som samler data fra målerne, og kalkulerer hvor mye varme, vann og strøm du har brukt. Vi benytter av nyeste teknologi for å forsikre oss om at fordelingene er nøyaktige, rettferdige, og enkle å forstå. I tillegg til å levere noen av de mest nøyaktige målerne på markedet, tilbyr vi også fjernavlesing via nettet, og muligheten til å lese av forbruket direkte på PC elle Smarttelefon. Samtidig, vil det i fremtiden være mulige å få tilgang til en rekke smarthus funksjoner gjennom Brunata sin egen Internet of Things (IoT).

Logg in

Hva kan Brunata gjøre for meg?

Som en beboer i et boligselskap eller gjennom forretningsfører, kan du oppnå fordeler. Nøyaktige forbruksavregninger, enkel visualisering forbruk, besparelser, innendørs klima, og tilgang til intelligent teknologi som gjør hverdagen enklere.

Betal kun for det du bruker

Brunata er en av markedslederne innen forbruksregnskaper. Data oppdateres fortløpende, og gjøres tilgjengelige for deg via nettet.

Si farvel til hjemmebesøk

Dersom dere har valgt system for fjernavlesing, er det ikke behov for at du er hjemme når målere leses av. Flere og flere velger fjernavleste målere.Med fremtidsrettede målere, kan du være sikker på korrekt måling, og samtidig være klar for fremtidens EU krav. Med fjernavleste målere, sparer du ikke bare tid, du får også muligheten til å tilpasse og optimere ditt konsum.

Få et bedre innendørsklima

Ikke bare måler vi konsum av vann, varme og strøm, men også fuktighet, temperatur og CO2, noe som gjør det muli å optimalisere klimaet innendørs.