EED. Energieffektiviseringsdirektivet

Er du klar over at

det er en nytt EU direktiv?

Forbruksavregninger vil i fremtiden måtte kunne fjernavleses

EU jobber mot en grønnere fremtid, og dette betyr betydelige endringer i forbruksmåling i EU land. Blant annet må alle manuelle forbruksmålere erstattes senest innen 2027 av målere som kan leses eksternt. Dette er den neste fasen av EUs energieffektiviseringssdirektiv (EED 2018) med sikte på å forbedre energi- og ressursbesparelsen. Dette skal gjøres blant annet ved å gi forbrukerne tilgang til oppdaterte forbruksdata via apper eller nettportaler.

Når beboere kan spore forbruket, kan de også lettere endre atferden og redusere energiforbruket. Det nye regelverket er helt i tråd med det delte fokuset på globale energiressurser og FNs globale mål, og de vil bli introdusert i dansk lovgivning i løpet av 2020. I Norge ser vi til Danmark i forhold til individuell måling av forbruk, da de har gjort dette i mange tiår alt.

EED in short

  • Energi, varmt vann og radiatorer installert etter 25. oktober 2020 må kunne fjernavleses
  • I Danmark vil fra 25. oktober 2020 alle forbruksmålere, dvs. målere som krever avlesning fra selve måleren, måtte leses av minst to ganger i året, og brukerne bør motta forbruksinformasjon like ofte.
  • I Danmark vil man fra 1. januar 2022 for målere som kan fjernavleses måtte leses av månedlig, og brukerne skal kunne motta forbruket sitt like ofte
  • I Danmark vil man fra 1. januar 2027 måtte kunne fjernavlese alle målere. Derfor må alle målere som ikke kan fjernavleses bli erstattet innen 31. desember 2026, dersom det ikke kan bevises at det ikke er kostnadseffetivt å bytte