Om Brunata

Et troverdig

partnerskap

Hvem er vi?

Brunata er et dansk selskap med mer enn 100 års erfaring med å tilby løsninger som optimaliserer energiforbruket til hjem og bygninger. I 2018 ble Brunata kjøpt opp av det familieeide tyske selskapet Minol, og er nå en del av et av verdens ledende selskaper i bransjen.

Sammen med Minol vil Brunata være frontløperen for ny teknologi som letter hverdagen, og gir nye, spennende muligheter for både eiere, forretningsførere og beboere. Vår oppgave er å tilby løsninger som gjør at eiendommer kan utnytte energiressursene sine best mulig, og dermed bidra til en grønnere verden.

Karriere i Brunata?

Vil du høre mer om jobbmuligheter hos Brunata?

Kontakt oss

Brunata sin historie

Danskene var de første i verden som brukte varmefordelingsmålere, og æren for dette kan først og fremst tilskrives Brunata. Hele historien startet med en ingeniør med navnet Constantin Brun, som var interessert i hvordan man fordeler varmekostnader på en rett og nøyaktig måte – samtidig som det var mulig å spare energi.

Hos sitt ingeniørfirma utviklet han en helt ny type varmemåler som muliggjorde nøyaktig måling og fordeling av oppvarmingskostnader i eiendommer. Det familieeide danske selskapet Constantin Brun ble dermed født. Og det markerte starten på et århundre med teknologiske milepæler i måling og fordeling av varme, vann og energi.

Brun møter ATA

En av milepælene var fusjonen med det sveitsiske selskapet ATA i 1950. Navneskiftet ble gjort til Brunata, og tiden førte til en intens teknologisk utviklingsfase der flere og flere typer forbruksmålere ble utviklet. Vannmålere blant annet, ble mye brukt på 1970-tallet. Som alltid var teknologien nøkkelen, og Brunata sine varmemålere ble en patentert teknologi som fremdeles gjør dem til de mest nøyaktige på markedet.

Med utvikling av internett, gikk Brunata naturlig på nettet, og tilbød eksternt leste målere ,samt helt nye og effektive måter å levere data. Dette for å gi kundene best mulig oversikt.

Den intelligente fremtiden

Hos Brunata stopper utviklingen aldri. I 2018 ble Brunata kjøpt opp av det tyske selskapet Minol, en global markedsleder innen energi, måleteknologi og datanettverk. Med ny kunnskap og teknologi bak, vil Brunata fremover ta ledelsen innen IoT i retning av smarte bygninger og smarte byer.

Denne nye fasen har akkurat begynt, og det er den, som med suksess, vil ta Brunata inn i et nytt århundre. Med nysgjerrighet og ønske om utvikling som pådriver.Målet er fortsatt å spare tid, krefter, og energiressurser for samfunnet og for den enkelte innbygger. Helt i Constantin Bruns ånd.