Målere

Pålitelighet

og nøyaktighet

Målere som er klare for fremtidens krav

Grunnlaget for nøyaktig måling av forbruks- og tilstandsdata, er nøyaktige og pålitelige målere. Brunata omfavner også fremtiden på dette området. Teknologisk er målerne våre i forkant når det gjelder nøyaktighet, design og fremtidssikret nettverksteknologi.

Radiatormålere

Elektroniske presisjonsmålere installert på alle varmekilder, slik som radiatorer.

Energimålere

Avanserte, elektroniske målere som overvåker det totale varmeforbruket fra alle kilder. For eksempel i en leilighet med gulvvarme.

Vannmålere

Pålitelige målere som sikrer nøyaktig og rettferdig fordeling av vannforbruket. Innebygd sikkerhet når du rapporterer om mulige lekkasjer, som for eksempel rennende toaletter eller annet konstant vannforbruk.

El-målere

Kompakte elektroniske målere for nøyaktig registrering av strømforbruket og muligheten til å overvåke hele strømforbruket til eiendommen.

Røykdetektorer

Øk sikkerheten gjennom måleren sin egen kontroll av plassering, og varsel ved behov for batteriskifte.

Fuktighet- og temperaturmålere

Gjennom å måle temperatur og fuktighet i et rom, kan dårlig inneklima unngås, kalde broer oppdages, blant andre funksjoner.

CO2 måling

Måling av Co2 nivå i rommet, temperatur og relativ luftfuktighet. Viktig informasjon for å optimalisere inneklima i eiendommen.

Lekkasjesensor

Sensitiv måler som avdekker lekkasje, og sender alarm dersom den oppdager fuktighet. Kan spare eiendommen for store kostnader, gjennom et tidlig varsel.

Ikke sikker hvilke målere du har behov for?

Kontakt vår salgsavdeling for å finne ut mer om våre målere, og hvilke målere som møter deres behov.

Kontakt oss nå