Offentlig sektor

Forbredt for

nye visjoner

Velkommen til den intelligente stat og kommune

Dersom innendørs klima, oversikt og ressursbesparelser er høyt på prioriteringslista blant kommunen sine institusjoner og arbeidsplasser, har Brunata løsningen. Et intelligent nettverk som overvåker alt fra CO2 volumer og fuktighet i klasserom, til defekte røykvarslere på rådhuset.

Bygningen sitt innendørsklima

Er bygningen helsemessig ok? Hvordan er temperatur og fuktighet? Ha en kontinuerlig overvåking for å se om det er behov for justeringer.

Innendørs klima

Hvordan er bygingen å være og arbeide i? Få umiddelbar informasjon om CO2 nivå, fuktighet, temperatur og andre faktorer som kan påvirke innsatsen til lærere og elever.

Automatisk oversikt over vann og lekkasjer

Avdekk rennende toaletter og dryppende kraner i tide for å unngå og sløse med vann.

Lekkasjealarm

Få lekkasjealarm i skjulte og tildekkede rørinstallasjoner, slik at eventuell lekkasje oppdages i tide og vannskader unngås eller begrenses.

Sikkerhet for varmt vann

Få oversikt over temperaturen i systemet slik at riktig vannstemperatur opprettholdes og f.eks. legionellautbrudd forhindres.

Kjøing av fjernvarme

Verktøy for å måle temperaturen på returvarmen, slik at du sikrer at energien utnyttes optimalt og CO2-utslippene reduseres.

Vi er klare for en samtale

Hvilke tanker og ønsker har du for kommunen og den individuelle institusjonen? Har du spesielle utfordringer med innendørsklima og energiforbruk du bør adressere? Eller ser du inn i fremtiden i retning av en intelligent kommune, som er åpne for nye teknologiske muligheter, som tenker bærekraft, og med ønske om fokus på bedre livskvalitet.

Kontakt oss