Forbruksregnskap

Nøyaktighet

og rettferdig fordeling

Det bør være enkelt og tydelig

En av Brunatas grunnleggende tjenester er nøyaktige forbruksregnskap levert til tiden. Både for forretningsfører og beboer er det avgjørende å motta nøyaktige data som gir oversikt og sikrer en rettferdig fordeling av utgiftene. Men det er minst like viktig at disse dataene er enkle å lese og forstå. Av denne grunn tilbyr Brunata også en unik visualisering som gir mottakeren et enkelt og tydelig bilde av forbruk og utgifter.

Basert på den nyeste teknologien tilbyr vi data på to hovedområder: forbruksdata med en pålitelig fordeling av kostnader for strøm, vann og varmeforbruk, og eiendomsdata for å optimalisere eiendommens hele energiforbruk, tilstand og inneklima.

Boligeiendom eller kommersiell eiendom

Brunata har lang erfaring med kostnadsfordeling for begge typer eiendommer. Beboere, forretningsførere og bedrifter med kommersielle leieavtaler har interesse av å måle energiforbruk og fordeling så nøyaktig og rettferdig som mulig, og i å gjøre forbruksregnskap enkelt og effektivt. Som partner sørger Brunata alltid for å følger med på lovverket. Hvis det skjer endringer, vil vi informere deg så snart som mulig og tilpasse forbruksregnskapet til de nye kravene.

Gjør det selv eller la Brunata gjøre det

Hvis du som forretningsfører har den nødvendige kompetansen og har ansatte til å utarbeide forbruksregnskapene, kan du velge å motta bare de rå eller validerte datafilene fra Brunata. Du vil være ansvarlig for regnskapet og kontakten med beboerne.
Alternativt kan du velge en fullserviceløsning fra Brunata, der vi håndterer alle aspekter av regnskapet, inkludert viktige og ofte veldig tidkrevende kundetjenester.

Kontakt vår salgsavdeling og finn ut mer